Mart 17, 2023 admin

DASK (Doğal Afet Sigortalar Kurumu) Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Merak Edilenler

DASK, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde yoğun bir şekilde sigortalılara tazminatlarını ödüyor. 10 Mart itibariyle 3 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK hakkında merak edilen sorular, kurum tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun bilgisine sunuldu.

DASK NEDİR?

2000 yılında kurulmuş olan DASK, iş ve işlemlerinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na tabi olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı önemli bir sosyal işlevi olan, kâr etme amacı bulunmayan bir kamu kurumudur. DASK’ın düzenleme, gözetim ve denetim faaliyetleri Bakanlığın ilişkili kurumu olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. DASK, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinde sigorta şirketleri, acenteler ve bankalarla iş birliği yapar. Tüm sigorta şirketleri, acenteleri ve banka şubeleri DASK adına Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenler. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi süresi 1 yıldır. Poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

POLİÇE DÜZENLEMEK İÇİN HANGİ BİLGİLER GEREKLİDİR?

Sigorta poliçesi, sigorta ettirenin taşınmaza ilişkin beyanına göre yapılır. Olası bir depremde, taşınmaz sahibinin deprem sonrasında tespit edilen hasar bedelini, poliçe sınırları dahilinde tam olarak alabilmesi için, taşınmazın brüt yüzölçümünü, yapı tipini, adresini, hasar durumunu ve binaya ilişkin diğer önemli hususları doğru beyan etmesi gerekmektedir.

SİGORTA TEMİNATI NE KADAR OLABİLİR?

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen taşınmazın yapı tarzı için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı taşınmazın brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Bir taşınmazın sigorta bedeli, poliçede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

HANGİ BİNALAR ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDADIR?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan taşınmazlara yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (Market, bakkal, kuaför, avukatlık büroları vb.), ZDS kapsamına girer. KOBİLER, Fabrikalar vb. tesislere DASK kapsamında değildir. Bu tür büyük işletmeler için sigorta şirketleri teminat vermektedir.

KAT MÜLKİYETİ OLMADAN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRILABİLİNİR Mİ?

Evet, yapılabilir. Binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

DASK’IN SAĞLADIĞI AZAMİ TEMİNAT TUTARI NE KADARDIR?

25.11.2022 tarihi itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası teminatları güncellenerek 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3.016 TL’ye, 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye yükseltilmiştir. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, DASK’ın sorumlu olduğu tutar olan zorunlu sigorta teminatı üzerine sigorta şirketlerimizden herhangi bir üst sınır olmaksızın ihtiyari sigorta yaptırabilirler.
Bu konuda aha detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Size en uygun sigorta için buraya tıklayarak veya Sigortam Yanımda mobil uygulamamızı yükleyerek dolduracağınız form ile teklif alabilirsiniz.