Kasım 24, 2021 admin

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Edilenler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında merak edilenleri, sigortanın kapsamı ve sigorta yapılırken dikkat edilmesi gerekenler olarak özetleyebiliriz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI VE KAPSAMI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olan kişiler için SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çıkan farkları karşılamak amacıyla satın alınan bir sigortadır. Bu sağlık sigortası sayesinde SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde görülen tedavilerin masrafları belli koşullar altında karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları; sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun onayladığı tüm riskleri kapsamaktadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu sigorta yaptırılırken sigortalı tarafında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şöyle özetlenebilir:

  • Poliçe kapsamına dahil olacak kişiler belirtilmelidir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarına aile üyeleri de dahil edilebilmektedir. Bu durumlarda bazı sigorta şirketleri aile paketleri uygulamaları yapmaktadır.
  • Herhangi bir tamamlayıcı sağlık sigortası yapılırken bu sigorta ürününü sunan farklı sigorta şirketleri araştırılarak karşılaştırma yapılmalıdır.
  • Anlaşmalı sağlık kuruluşları da incelenmelidir. Sigortalanacağınız poliçenin hangi anlaşmalı hastanelerde geçerli olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Sizin gitmeyi tercih edeceğiniz hastanelerin poliçe kapsamında olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır.
  • Sigorta poliçesi kapsamına ve teminat limitlerine dikkat edilmelidir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında tedavi teminat grubu temel plan olarak sunulmaktadır. Ayakta tedavi teminat limitinin öğrenilerek farklı sigorta şirketleriyle karşılaştırılması faydalı olacaktır.
  • Bekleme süresi kapsamında olan hastalıkların da öğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle poliçe başlangıcından itibaren ilk üç ay bekleme süresi olarak tanımlanır.
  • Yine bu sigorta kapsamında teminat dışında kalan durumlar olabilir. Farklı sigorta şirketlerinin farklı kapsam dışı uygulamaları olabilir. Bu yüzden bu husus da araştırılmalıdır.

Özetle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yukarıda da ifade edildiği gibi SGK tarafından tedavisi onaylanmış sağlık masraflarını karşılamaktadır.

Sigortam Yanımda ile hemen size en uygun sağlık sigortası teklifi almak için tıklayın!