Haziran 22, 2022 admin

Hayat Sigortasında Önemli Değişiklikler

Hayat SigortasıSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) hayat sigortası kapsamıyla ilgili önemli değişikliklere gitti.

Sigorta genel şartları yeniden belirlenerek sigorta şirketlerinin kimlere nasıl sigorta yapabileceği, sigortanın hangi riskleri kapsayacağı ve primlerin nasıl ödeneceği konusunda değişiklikler yapılırken sigortalıların da sigortadan nasıl cayabileceğine ilişkin şartlar yenilenmiş oldu.

1 Haziran 2022 tarihi itibariyle uygulamaya giren değişikliklerden dikkat çekici olan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

SİGORTA PRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Hayat sigortalarında poliçede belirtilmek suretiyle sigorta bedeli ve primler artırılıp, azaltılabilecek. Ayrıca sigorta süresince sigortalının talebi halinde primler ve sigorta bedeli değiştirilebilecek. Sigortalı en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan hayat sigortası sözleşmesini istediği zaman sonlandırabilecek.

Vefat ve sakatlık teminatlı, yaşam teminatlı, birikim amaçlı hayat sigortaları yapılabilecek. Sigorta yapılırken sigortalı hayat sigortasından cayabileceği konusunda bilgilendirilecek ve 15 gün içinde sigortasını iptal ettirebilecek.

SİGORTALILAR ÖDÜNÇ PARA ALABİLECEK

Uygulamaya giren yeni şartlara göre, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigortalının talep etmesi halinde sigorta şirketi borç ödemesi yapacak. Borcun nasıl ödeneceği ise sigortalı ile sigorta şirketi arasında belirlenecek. Borç, faizi ile birlikte geri alınacaksa; faizler, vadelerinde ödendiği sürece sigorta sözleşmesi yürürlükte kalacak. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigorta şirketi, borcun faiz ve masraflarıyla 3 ay içinde ödemesini talep edecek. Borç ödenmezse sigortalı, hayat sigortasından ayrılmış sayılacak ve bu durumda sigorta şirketi alacağını faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil edecek, kalan miktar sigortalıya iade edilecek.

POLİÇE DÜZENLEME SÜRECİNDE YENİ ŞARTLAR

Hayat poliçesi düzenlenirken, sigorta şirketi, sigortalının başta sağlık durumu olmak üzere sigortaya konu olabilecek sorular sorabilecek, hatta soru listesi hazırlayabilecek. Sigortalı ise yanlış bilgilendirme ya da yanıltıcı bilgilendirme yapamayacak. Yanlış bilgilendirme yapıldığının tespiti halinde sigorta şirketi, sigortayı iptal edebilecek ya da fazla prim isteyebilecek.

Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgi almak için 0312 441 77 88 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.