Mart 4, 2024 admin

Konut Sigortası ile DASK Arasındaki Farklar

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) ve Konut Sigortası arasındaki farklar, konut sahipleri için önemli bir karar verme noktası oluşturur. Her ikisi de evlerin güvencesini sağlamaya yönelik olsa da, farklı özellikleri ve kapsamları bulunmaktadır.
Konut sahipleri için evlerini korumak ve olası risklere karşı güvence altına almak önemli bir konudur. Bu noktada, DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) ve Konut Sigortası sıkça karıştırılan ancak farklı amaçlar güden iki farklı sigorta ürünüdür.
DASK, Türkiye’de konutlara yönelik zorunlu bir sigorta türüdür. Devlet tarafından zorunlu tutulması, tüm konut sahiplerinin bu sigortayı yaptırmalarını gerektirir. Temel amacı, deprem ve depreme bağlı oluşan zararları tazmin etmektir. Bu zararlar arasında yangın, tsunami ve yer kayması gibi riskler de bulunmaktadır. Ancak DASK, sadece bina üzerindeki zararları kapsar; evin içinde bulunan eşyaları değil. Ayrıca, DASK sigortası herkes için standart bir kapsama sahiptir ve poliçe kapsamı müzakere edilemez.
Öte yandan, Konut Sigortası kişilerin isteğine bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, evin içindeki eşyaları da kapsayacak şekilde geniş bir koruma sağlar. Bunun yanı sıra, deprem dışındaki riskleri de kapsar. Hırsızlık, su baskını, terör olayları gibi çeşitli durumlar Konut Sigortası kapsamına alınabilir. Ayrıca, Konut Sigortası poliçe şartları ve kapsamı taraflar arasında müzakere edilebilir ve esnetilebilir. İstenildiği takdirde iptal edilebilir ve primler üzerinde sigorta şirketi tarafından indirim uygulanabilir.
DASK sigortasının belirlenmiş bir üst sınırı bulunurken, Konut Sigortası için böyle bir sınır yoktur. Konut Sigortası primleri, evin büyüklüğü ve talep edilen teminatlara göre belirlenir ve taraflar arasında serbestçe müzakere edilebilir.
Sonuç olarak, DASK ve Konut Sigortası arasındaki farklar göz önüne alındığında, her iki sigorta türünün de kendine özgü avantajları ve kapsamları bulunmaktadır. Konut sahipleri, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun olanı seçerken dikkatli bir karar vermelidirler.