Kasım 16, 2023 admin

Kloz Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İki taraflı bir sözleşme olan sigorta poliçelerinin standart maddelerinin yanı sıra sözleşmeye sonradan eklenen özel maddeleri de bulanabilir. Kloz olarak da adlandırılan ve daha çok ek teminatlar ile ilişkilendirilen klozlar, sözleşmenin kapsamını genişletebileceği gibi, daraltma ihtimali de bulunur. Sözleşme hukuku açısından bakıldığında karşılıklı akitlere konulmasında bir sakınca bulunmayan klozlar, tarafların karşılıklı rıza göstermesi halinde değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yenileri eklenebilir.

Kloz Ne Demektir?

Sigortalı ve sigortalayan açısından oldukça mühim olan ve bir kontrat tipi olan sigorta poliçelerinin özel şartlarının sınırlarını çizen klozlar, her branşa ait poliçede farklı kimlikler kazanır. Kloz çeşitlerinin farklılıkları, sigorta poliçelerinin türleri dışında sigorta şirketlerinin çalışma prensiplerine göre de değişebilir. Yaygın sigorta tiplerinde hemen hemen aynı olan çoğu kloz, zaman zaman pazarlama stratejisi olarak sigorta türünü daha cazip hale getirmek için değişkenlik gösterebilir.

Kloz Çeşitleri Nelerdir?

Farklı sigorta branşlarına ait sigorta poliçelerinde, sıklıkla aynı tipte klozlara rastlanır. Hemen hemen tüm sigorta şirketi tarafından benimsenen yaygın klozlar, bazı şartlar altında kamu otoritesinin mecbur kıldığı koşullara bağlı olarak da kullanılıyor olabilir. Yaygınlık açısından örnekleme yapılabilecek klozlar, aşağıda kapsamları açıklanan maddelerden bazılarını içerir.
  • Kasko poliçelerinde sıklıkla karşılaşılan klozlardan bir tanesi, cam klozudur. Sürücünün kaza yapması durumunda kırılan camın hangi koşullar altında değiştirilmesi gerektiğini, hangi şartlar oluşmamış ise değiştirilme maliyetlerinin karşılanmayacağını belirten bu madde, araç sigortalarının kapsamını etkileyen önemli klozlardan bir tanesidir.
  • Kasko poliçelerinde sıklıkla kullanılan bir diğer kloz ise hasarsızlık indirimi ile ilgili olandır. Sigortalının poliçesini yenilemek istediğinde hangi durumlarda hasarsızlık indirimi alacağını belirleyen bu maddenin, sigortalı lehine olmasına rağmen dikkatle okunması gerekir. Sigortanın kapsadığı hasarlar ve hangi hasarların indirimi etkilediği bu madde çerçevesinde belirlenir.
  • Grev, lokavt, halk hareketleri ve terör klozu ise kasko, konut sigortası ve sağlık sigortaları kapsamında sıklıkla başvurulan bir diğer özel şarttır. Halk hareketleri, terör ve iç kargaşa gibi durumların neler olduğunu açıklayan kloz, sigortalının karşı karşıya kaldığı maddi hasarların hangi şartlar altında tazmin edileceğini veya edilmeyeceğini açıklar.
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel veya su baskını ve yer kayması klozları ise konut sigortalarında karşınıza çıkabilecek diğer önemli klozlar arasında yer alır. Birbiri ile bağlantılı olan bu klozlardan birinin varlığı bir diğerinin teminat niteliğini etkileyebileceği için sözleşmede dikkatle okunması gerekir.
Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Size en uygun sigorta için buraya tıklayarak veya Sigortam Yanımda mobil uygulamamızı yükleyerek dolduracağınız form ile teklif alabilirsiniz.