Şubat 19, 2024 admin

Hasar İhbarı Nedir? Nasıl Yapılır?

Hasar, sigorta poliçesi ile korunan varlıklarda meydana gelen zarardır. Ancak, hasarın poliçede belirtilen riziko kapsamında olması gereklidir. Hasar meydana geldiğinde, sigortalı tarafından sigorta şirketine hasar ihbarı yapılmalıdır. Bu ihbar, hasarın tespiti ve değerlendirilmesi sürecini başlatır.
Hasar ihbarında bulunurken, belirli evrakların eksiksiz olarak iletilmesi önemlidir. Bu evraklar arasında sigorta poliçesi numarası, sigortalının kimlik bilgileri, hasarın tarihi, yeri ve nedeni gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, başvuru sahibinin iletişim bilgileri ve eksperin ulaşacağı adres de belirtilmelidir.
Hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması, poliçe kapsamına bağlıdır. Poliçede belirtilmeyen hasarlar karşılanmaz. Örneğin, kasko sigortası poliçesinde belirtilen limitler ve şartlar dışında meydana gelen hasarlar ödenmez. Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar da kasko teminatı dışında kalır.
Hasarın tespiti ve değerlendirilmesi için sigorta şirketi eksper tayin edebilir. Eksper, hasar hakkında detaylı bir değerlendirme yapar ve gerekli belgelerin sunulmasını talep eder. İnceleme işlemleri tamamlandıktan sonra hasar tespit edilir ve sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Sigortalı, hasarı öğrendikten sonra en geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Ayrıca, hasarı azaltıcı önlemleri almak da sigortalının sorumluluğundadır.
Sonuç olarak, sigorta poliçesi ile güvence altına alınan varlıklarda meydana gelen hasarlar, belirli prosedürler doğrultusunda sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ancak, hasarın poliçe kapsamında olması ve gerekli bildirimin yapılması önemlidir.